Verandermanagement

Verandermanagement is een vorm van management die zich bezighoudt met het goed doorvoeren van veranderingen in de werkwijze of structuur van een organisatie. De manier waarop veranderingen worden doorgevoerd in een bedrijf is van grote invloed op de ontvangst ervan bij de werknemers, en daarmee bepalend voor het succes. "Ik geloof niet in al die veranderingen. Jij bent al de tiende manager die zegt dat we het weer anders moeten doen." Grote kans dat u een dergelijke uitspraak herkent. Ook al zijn de veranderingen in het belang van de hele organisatie, er is altijd een vorm van weerstand bij veranderingen. Zeker als het de zoveelste is. De kern van verandermanagement is om die weerstand productief te maken door zowel bij geplande als ongeplande veranderingen de mens in de organisatie te erkennen en te betrekken.

Continue verandering

Verandering is de stabiele factor van organisaties. En dat is goed, want verandering betekent ontwikkeling, als deze goed wordt doorgevoerd. Bedrijven en andere organisaties veranderen voortdurend door een dynamische markt, groei of krimp, nieuwe technieken en nieuwe samenwerkingen. De vraag is dus niet waarom je zou veranderen als het al goed gaat. De vraag is hoe je als organisatie kan blijven meedoen en nog beter kan worden. Om rendementen te blijven realiseren moet men alert zijn, ontwikkelingen op de markt in de gaten houden en blijven anticiperen. Verandering zal altijd blijven bestaan en dus is het van groot belang continue verbetering de kern van het management te maken.

Verandermanagement bij ED-M

Verandering in een organisatie vraagt om een cultuurverandering. Maar een veranderprogramma is een vak apart. Behoefte aan sturing? ED-M heeft jarenlange ervaring met verandermanagement. Wij hebben een samenhangend geheel van instrumenten en methoden ontwikkeld waarvan bewezen is dat die een verandering tot een succes kunnen maken. Daar waar de verandering plaats moet vinden werken we graag hands on met en voor onze klanten. Wij nemen de verantwoordelijkheid. De LEAN-beginselen de we hierbij hanteren zijn hierbij cruciaal:
    • Duidelijkheid scheppen over doelen van de verandering en de urgentie ervan
    • Veel aandacht voor de persoonlijke coaching van alle spelers in de verandering en begeleiding van de transitie
    • Problemen aanpakken bij de wortel (geen symptoombestrijding maar langetermijnoplossingen)
    • Het streven naar continue verbetering integraal implementeren (primaire, secundaire en besturingsprocessen)