Expertise

Lean/Six Sigma-management is de expertise van ED-M. Een veel voorkomende fout bij de implementatie van Lean is denken dat men met Lean processen kan inrichten los van de organisatiestructuur en kwaliteit van de mensen. Een andere vaak voorkomende fout is de gedachte dat Lean een managementtool is die los staat van missie en visie van een organisatie. De eerste fout leidt tot te hoge verwachtingen, die vervolgens niet waargemaakt kunnen worden door de gemiste investeringen in de mensen. De tweede fout leidt tot “efficiency omwille van de efficiency”: een aanpak die op de lange termijn tot niets leidt.

ED-M biedt een geïntegreerd pakket aan diensten dat tailor made kan worden ingezet om continu te verbeteren. Onze experts hebben hun sporen verdiend in diverse branches en hebben de kennis en kunde in huis om met Lean/Six Sigma-management het verschil te maken.

Wij leggen onze aanpak kort uit:

Verandermanagement

Daar waar de verandering plaats moet vinden werken we graag hands on met en voor onze klanten. Wij nemen de verantwoordelijkheid. De beginselen van de Lean thinking zijn hierbij cruciaal:
  • Duidelijkheid scheppen over doelen van de verandering, sense of excitement/urgency
  • Veel aandacht voor de persoonlijke coaching van alle spelers in de verandering en begeleiding van de transitie
  • Problemen aanpakken bij de grondoorzaken (geen symptoombestrijding maar langetermijnoplossingen)
  • Continu verbeteren integraal implementeren (primaire, secundaire en besturingsprocessen)

Operationeel management

Als je weet wat er op je afdeling(en) gebeurt, heb je de feiten beschikbaar die je nodig hebt om continu te verbeteren.
  • Hiervoor is leadership noodzakelijk: de wil om transparant en innovatief te zijn!
  • Identificeren van de prestatie-indicatoren die waarde voor de klant toevoegen
  • Op deze indicatoren de metingen uitvoeren om de stand van zaken te bepalen
  • Met de gegevens die hieruit voortvloeien start de cyclus van het continu verbeteren

Lean/Six Sigma

Dit is de verzameling instrumenten die ingezet kunnen worden ten behoeve van bovenstaande diensten. We zetten in op het continu te verbeteren van processen die er werkelijk toe doen voor de klant.

Continu verbeteren gaat bij ED-M altijd in een integrale aanpak: leiderschap, operationeel management en Lean/Six Sigma-management.