Continu verbeteren

Verandering is de stabiele factor van organisaties. En dat is goed, want verandering betekent verbetering, als deze goed wordt doorgevoerd. Bedrijven en andere organisaties veranderen voortdurend door een dynamische markt, groei of krimp, nieuwe technieken en nieuwe samenwerkingen. Continu verbeteren is dus de sleutel tot succes. Het zorgt voor het efficiënter bereiken van een kwalitatief beter eindresultaat. Waarom blijkt continue verbetering dan toch zo moeilijk voor veel organisaties?

“No matter how good you get you can always get better and that's the exciting part.” - Tiger Woods

Een cultuur van continu verbeteren

"Ik geloof niet in al die veranderingen. Jij bent al de tiende manager die zegt dat we het weer anders moeten doen." Grote kans dat u een dergelijke uitspraak herkent. Ook al zijn de veranderingen in het belang van de hele organisatie, er is altijd een vorm van weerstand bij veranderingen. Zeker als het de zoveelste is. Om als bedrijf of organisatie aan de slag te gaan met continu proces verbetering is de voornaamste taak van het management om een cultuur te creëren waarbinnen continu verbeteren een vast aspect wordt van de bestaande bedrijfsprocessen. Een veel gemaakte fout bij de implementatie van continu verbeter trajecten is dat het als een project wordt beschouwd.

Verandering integraal implementeren

De manier waarop veranderingen worden doorgevoerd in een bedrijf is van grote invloed op de ontvangst ervan bij de werknemers, en daarmee bepalend voor het succes. De truc van continu verbeteren is om de verandercultuur integraal te implementeren in alle processen:
  • Primaire processen: processen die direct leiden tot het realiseren van het product
  • Secundaire processen: processen die de primaire processen ondersteunen
  • Besturingsprocessen: processen die betrekking hebben tot de visie, missie, strategie, planning, uitvoering, beoordeling en bijsturing
Op deze manier wordt verandering verankert in de cultuur van een organisatie en wordt verbetering een goede gewoonte.

ED-M helpt bij continu verbeteren

Het opstellen van een veranderprogramma is een vak apart. ED-M heeft jarenlange ervaring met verandermanagement en helpt graag. Wij hebben een samenhangend geheel van instrumenten en methoden ontwikkeld waarvan bewezen is dat die een verandering tot een succes kunnen maken. Daar waar de verandering plaats moet vinden werken we graag hands on met en voor onze klanten. Wij nemen de verantwoordelijkheid. De LEAN-beginselen de we hierbij hanteren zijn hierbij cruciaal. Behalve het integraal implementeren van veranderingen geloven we ook in het scheppen van duidelijkheid over de doelen en de urgentie van verandering. ED-M heeft veel aandacht voor begeleiding van alle spelers in de verandering. Om een verandering op gang te brengen, moet de werkvloer ook overtuigd zijn!